Nano pH Filter ไส้กรอง Nano pH

฿990

  • ไส้กรองเมมเบรนคุณภาพ มีความละเอียดในการกรอง 0.001 ไมครอน, สามารถกรองเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย รวมถึงสารละลายต่างๆ
  • ผลิตน้ำที่มีค่าความเป็นด่างอยู่ระหว่าง pH 8-10 ซี่งช่วยกำจัดกรดในร่างกาย
SKU: N/A Category:

Description

คุณสมบัติ

  • ไส้กรองคุณภาพนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้
  • ผลิตจากเยื่อเมมเบรนด์คุณภาพ  มีความละเอียดในการกรอง 0.001 ไมครอน
  • สามารถกรองเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย รวมถึงสารละลายต่าง ๆ 
  • ลดกรดในร่างกาย เพราะเป็นน้ำอัลคาไลน์
  • มีพรายฟองออกซิเจน ดื่มแล้วร่างกายสดชื่น
  • ลดความเสี่ยงเป็นโรคภูมิแพ้ มะเร็ง เพราะมะเร็งไม่ชอบอยู่ในที่ที่มีอ๊อกซิเจน
  • อายุการใช้งาน  12 เดือน หรือ อัตราการกรอง 3,600 ลิตร (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำก่อนการกรอง)
  • ไส้กรองมีขนาด 11″ และ 13″

Additional information

WeightN/A
เลือกขนาดไส้กรอง Filter Size

11'', 13''

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nano pH Filter ไส้กรอง Nano pH”

Your email address will not be published. Required fields are marked *